Nosaltres

En Afilbages S.L. marquem la diferència

Afilbages és una empresa especialitzada en la fabricació i esmolats d’eines de tall. Disposem de maquinària de nivell tecnològic avançat, per a oferir un servei de màxima qualitat i precisió en el menor temps. Aquest servei no seria possible sense el gran equip de professionals qualificats que formen la nostra empresa.

Tecnologia

La tecnologia que utilitzem per als nostres dissenys, programació, simulació i producció d’eines rotacionalmente simètriques és Helictronic tool studio.
És un programari en simulació en 3D integrada, amb codis de diferents colors per cada fase i/operació que facilita la programació de les eines. És un programari en simulació en 3D integrada, amb codis de diferents colors per cada fase i/operació que facilita la programació dels eines.

Control de qualitat ​

La qualitat dels nostres productes és un dels majors compromisos. Amb l’ajuda del control CNC posa en marxa els talls de les eines i ajusta la seva nitidesa de manera automàtica, fins i tot en cas d’eines de diversos talls. Mesurament precís/exacte de l’angle.

En Afilbages S.L. creiem en la solidaritat:

Som col·laboradors solidaris i participem en la proposta de l’Hospital de Sant Joan de Déu i ens comprometem socialment ajudant a les persones més desfavorides.